1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55     godz.wych Wi 205A j.angielski-a1 EH 2 A
j.angielski-a2 106A
 
2 8:00- 8:45 plastyka ER 207A   matematyka Wi 205A historia 203B j.polski DC 103A
3 8:55- 9:40 religia FJ Aula r_j.polski DC 103A wf-1/2 JF sg4
wf-2/2 TK sg5
geografia EG 5A r_historia 203B
4 9:50-10:35 chemia IW 4A j.polski DC 103A fizyka KW 201B wos 203B wf-1/2 JF sg2
wf-2/2 TK sg1
5 10:50-11:35 religia FJ Aula j.polski DC 103A j.niemiecki-n1 RP 03A
j.niemiecki-n2 AG 103A
j.francuski-f1 AB 107A
matematyka Wi 206A j.angielski-a1 EH 107A
j.angielski-a2 02A
6 11:50-12:35 r_wos 203B wf-1/2 JF sg2
wf-2/2 TK sg1
j.angielski-a1 EH 203A
j.angielski-a2 202A
j.polski DC 103A informatyka-i1 BG 104A
informatyka-i2 ZM 204A
7 12:50-13:35 j.niemiecki-n2 AG 2 A
j.francuski-f1 AB 105A
matematyka Wi 107A e_dla_bezp ZM 201B r_j.polski DC 103A j.niemiecki-n1 RP 03A
8 13:40-14:25 biologia MB 106A historia 203B      
Drukuj plan
wygenerowano 12.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum